FELANMÄLAN

JOUR, FELANMÄLAN OCH TEKNISK SUPPORT

Vid felanmälan eller teknisk support av föreningens fastighetsnät med internet och IPTV:

Ring Telenors kundtjänst på: 0220 – 222 222

Eller besök hemsidan:
https://www.telenor.se/kundservice

Avgifts- och hyresfrågor, felanmälan och jour:

bredablickgruppen.se

Tel: 010-177 59 00
Telefontid vardagar kl. 07:00-16:00

Jour vardagar samt helger 16:00-07:00
(endast akuta ärenden)