FELANMÄLAN

JOUR, FELANMÄLAN OCH TEKNISK SUPPORT

Vid felanmälan eller teknisk support av föreningens fastighetsnät med internet och IPTV:

Vid fel med TV ring Allente på 08 52 50 81 06

Vid fel med bredband ring Bahnhof på 010 510 00 00

Avgifts- och hyresfrågor, felanmälan och jour:

bredablickgruppen.se

Tel: 010-177 59 00
Telefontid vardagar kl. 07:00-16:00

Jour vardagar samt helger 16:00-07:00
(endast akuta ärenden)