UTHYRNING AV LOKALER

ÖVERNATTNINGSRUM OCH FESTLOKAL

Övernattningsrum

Litet funktionellt rum för max 4 personer.

Festlokalen

Trevlig lokal som fungerar för både möten och fest.